ولاية بجاية


/

 السيد الهاشمي بلعمري رئيس المكتب الولائي لولاية بجاية للجبهة الوطنية  الجزائرية في حوار مع  دزاير نيوز

الندوة الجهوية الثانية للجبهة الوطنية الجزائرية بباتنة

Le Président du bureau de wilaya de la de Bejaia du Front National Algérien Mr Belamri Hachemi, un pure Amazigh qui parle en homme libre…

Nous somme ZOUAOUA et nous somme des pures Algériens. Nous ne voulons pas la séparation de l’Algérie nous veulons la sécession du club des pain Gloire a nos martyres…vive l’ Algérie